Informacije/zaposleni
Pija Hlede, univ.dipl.bibl.
E: pija.hlede@eimv.si
Telefon: 01 474 3613
Fax: 01 4253-326

Poslovanje knjižnice
Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka, od 8. - 14. ure. Rok izposoje za zunanje uporabnike je 14 dni z možnim podaljšanjem. Zunanjim uporabnikom ne izposojamo zadnjih številk revij, enciklopedij, priročnikov, leksikonov in tako imenovanih inštitutskih obveznih izvodov (študije, raziskovalna poročila).
SPECIALNA KNJIŽNICA ZA ELEKTROTEHNIKO PREDSTAVITEV

Specialna knjižnica za elektrotehniko EIMV je specialna knjižnica in hkrati informacijski center s področja elektrotehnike. Znanstvene in strokovne dokumente ter informacije posreduje raziskovalcem in strokovnim sodelavcem inštituta, zaposlenim v elektrogospodarstvu Slovenije, študentom Fakultete za elektrotehniko in tudi vsem drugim, ki potrebujejo tovrstno literaturo. S svojim obsežnim fondom, ki šteje prek 18000 knjižnih enot, okrog 50 naslovov tujih in domačih strokovnih časopisov, revij in časnikov sodi med večje specialne knjižnice v Sloveniji.

Dokumentacijska služba ni ločena enota, ampak se delo s knjižnico stalno prekriva in dopolnjuje. Vodimo biografsko, bibliografsko in analitično dokumentacijo za naše raziskovalce. Njihovo število se v poprečju giblje med 50 do 60, odvisno od trenutne zaposlenosti. Vse biografije in bibliografije naših raziskovalcev so tudi v bazah COBISS in SICRIS.

Knjižnica našega inštituta je tudi arhiv, čeprav ni urejena po njegovih predpisih. Glede na to, da je inštitutsko delo predvsem pisanje raznih projektov, študij, ekspertiz, merilnih poročil in atestov, obsega knjižnični fond 50 % celotne zaloge tako imenovanih obveznih izvodov inštituta. Sem štejemo 2000 do sedaj narejenih raziskav, ki jih hranimo v 3 izvodih (tretji izvod je arhivski), prek 2000 ostalih strokovnih poročil (v dveh izvodih) in vsa posvetovanja z udeležbo ali strokovnim prispevkom naših raziskovalcev.

Prirast strokovnih monografij v zadnjih dvajsetih letih obsega v povprečju 200 enot na leto, Nabavljamo predvsem strokovno literaturo iz našega ožjega specialnega področja: elektrotehnike in energetike. V zadnjih letih se je prirast obrnil v korist angleškega jezika, starejše literature pa je največ v nemščini in ruščini. V knjižnici smo vedno skrbeli, da so imeli raziskovalci dovolj slovarjev, priročnikov in enciklopedij ter predvsem standardov, ki so pri našem delu zelo pomembni. Poleg monografij in revij so zelo iskani tudi sekundarni dokumenti, to so referati z raznih strokovnih posvetovanj in članki. Zato si veliko pomagamo z medknjižnično izposojo.

Pomembnejše knjižne zbirke:

  • študije inštituta,
  • Vidmarjeva zapuščina,
  • merilni referati,
  • ekološka poročila.

V čitalnici je poleg zadnjih nekaj letnikov strokovnih revij na voljo večje število slovarjev, priročnikov in enciklopedij. Lahko prelistate dnevno časopisje, tudi kakšna literatura za prosti čas se najde. Čitalnica ima 6 sedežev.