IMENIK EIMV

HIŠNA CENTRALA
EATO
01 474-3601
888+int.št.
DIREKTOR:
dr. Boris ŽITNIK
01 474-3600
POMOČNIK DIREKTORJA:
prof. dr. Maks BABUDER
01 474-3655
Tajništvo:
Bojana VICOZI
01 474-3601

ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV
mag. VALENČIČ Leon 01 474-3630
mag. BREGAR Zvonko 01 474-3629
GRABNER Miha 01 474-3722
dr. mag. HLEBČAR Brane 01 474-3732
IVANJKO Štefan 01 474-3637
mag. MOHAR Tomaž 01 474-3731
Tajništvo oddelka 01 474-3631
Računalniška soba 01 474-3728
Oddelčna soba 01 474-3728
Fax 01 474-2923

ODDELEK ZA VPLIVE EE NA OKOLJE
dr. HROBAT Primož 01 474-3710
BABIČ Igor 01 474-3717
mag. CESTNIK Breda 01 474-3716
mag. GRABNER Karol 01 474-3709
mag. HUČ Dušan 01 474-3748
LJUBIJANKIĆ Namir 01 474-3708
NARDIN Jaka 01 474-3749
mag. PETERLIN Urban Metod 01 474-3719
mag. ROZMAN Igor 01 474-3718
mag. STRMEC Jure 01 474-3707
ŠTUBEL Zoran 01 474-2909
ŠVIGELJ Boštjan 01 474-3635
VICOZI Nevenka 01 474-3711
mag. ŽIVIC Tomaž 01 474-3715
Tajništvo oddelka 01 474-3711
Delavnica 01 474-3616
Arhiv oddelka 01 474-2909
Fax 01 426-3326

ODDELEK ZA OKOLJE
mag. VONČINA Rudi 01 474-3670
ALEŠ Miha 01 474-3671
CERK Ana 01 474-3625
GORJUP Tine 01 474-3686
HOFER Branka 01 474-3671
JAMŠEK Janez 01 474-3669
KOS Nina 01 474-3684
KOCUVAN Roman 01 474-3685
KOVAČIČ Damjan 01 474-3688
KUGONIČ Urška 01 474-3675
MAJKIĆ Maša 01 474-3627
MARKELJ Miha 01 474-3626
MEHLE MATKO Leonida 01 474-3623
MIKLAVČIČ Nina 01 474-3624
PATERNOSTER Marko 01 474-3645
ŠKANTAR Jaroslav 01 474-3624
ŠUŠTERŠIČ Andrej 01 474-3668
ZAKŠEK Tomaž 01 474-3622
Kemijski laboratorij 01 474-3622
Ekološki laboratorij 01 474-3623
Ekološki laboratorij 01 474-3624
Kalibracijski laboratorij 01 474-3626
Ekološki laboratorij 01 474-3624

ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE EES
mag. SOUVENT Andrej 01 474-2903
mag. DJURICA Vladimir 01 474-2912
JEVNIKAR Klemen 01 474-2922
KERNJAK JAGER Maja, mag. 01 474-3618
dr. MAKSIĆ Miloš 01 474-2917
MARUŠA Leon, mag. 01 474-2915
mag. MATVOZ Dejan 01 474-2906
MATVOZ Nataša 01 474-2926
MILEV Goran 01 474-2904
dr. SERNEC Radovan 01 474-2925
mag. ZLATAREV Georgi 01 474-2908
Janko Koležnik, univ. dipl. inž. el. 041 315 025
dr. Timotej Kodek, univ. dipl. inž. el. 01 474-2913

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
BREGAR Stanča 01 474-3610
ČERNIVEC Sebastjan 01 474-3603
HLEDE Pija 01 474-3613
JESENOVEC Jure 01 474 3615
KAVGIČ Selma 01 474-3612
LIPOVEC Nataša 01 474-3608
VICOZI Bojana 01 474-3601
Tajništvo 01 474-3601
Komerciala 01 474-3612
Vložišče 01 474-3611
Ekonomat 01 474-3603
Kadrovska služba 01 474-3608
Pravna služba 01 474-3610
Knjižnica 01 474-3613
Knjižnica - skladišče 01 474-3614
Računalniški center 01 474-3737
Fax 01 425-3326

ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE
dr. VIŽINTIN Stane 01 474-3620
prof. dr. BABUDER Maks 01 474-3655
BEČAN Miha 01 474-3633
HUTEVEC Teja 01 474-3680
IGLIČ Mladen 01 474-3649
JANŠA Marko 01 474-3648
KOBAL Ivan 01 474-3652
KOS Andrej 01 474-3677
LESKOVEC Rok 01 474-3679
NOVAK Branislav 01 474-3641
OSENČIČ Peter 01 474-3651
PERHAVEC Matevž 01 474-3695
mag. PETERNEL Matjaž 01 474-3678
PODKORITNIK Simon 01 474-3674
REMŠKAR Anton 01 474-3676
ROZMAN Karmen 01 474-3654
ŠTREMFELJ Jalen 01 474-3657
VUGA Vojta 01 474-3673
ZABRIC Igor 01 474-3683
ZALETEL Anže 01 474-3687
ZUPANC Boris 01 474-3640
MAŠEK Nejc 01 474-3680
ZORC Ana 01 474-3621
Tajništvo oddelka 01 474-3621
Laboratoriji 01 474-3644
Računalniška soba 01 474-3653

ODDELEK ZA FINANČNE ZADEVE
KREGAR Irena 01 474-3700
JESENOVEC Tatjana 01 474-3702
KREGAR Eva 01 474-3706
SMREKAR Lidija 01 474-3701

ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV
mag. KONČAN-GRADNIK Maja 01 474-3660
BERNARD Nataša 01 474-3725
ČUČEK Biljana 01 474 3665
GRADNIK Timotej 01 474-3725
MUC Nataša 01 474-3666
MULEJ Marja 01 474-3664
PIŠČANEC Darja 01 474-3667
Tajništvo oddelka 01 474-3661
Fax 01 251-5117
Laboratorij 01 474-3662

ZUNANJI SODELAVCI
ROZMAN Stane 01 474-3712
ZAKERŠNIK Milena 01 474-3622